O Dětské skupině Hrošíci

  Dětská skupina „Hrošíci“ je vzdělávací zařízení rodinného typu, zaměřené na zdravý vývoj a rozvoj dětí. Nabízíme kvalitní služby, ne jen „hlídání“ dětí.

V naší dětské skupině panuje rodinná atmosféra, ve které se všichni dobře známe, pomáháme si, spolupracujeme, společně se učíme novým věcem, respektujeme se a užíváme si společných zážitků.

Děti máme rády a zaměřujeme se na rozvoj jejich potenciálu, při zachování indivuálních možností dětí. Rodiče jsou našimi důležitými partnery. Společně s rodiči se snažíme o empatickou,ale zároveň důslednou výchovu. Našim cílem je šťastné a spokojené dítě.

Naší dětskou skupinu vyhledávají rodiče, kteří mají zájem o kvalitní program, díky kterému jejich dítě získá zábavnou formou nové poznatky a dovednosti. V Hrošících chceme pro dítě jen to nejlepší. Naší snahou je připravit dítě do života tak, aby získalo zdravé sebevědomí a sebereflexi, naučilo se jednat samo za sebe a zároveň umělo jednat s druhými a mělo základní elementární znalosti. Velký důraz je kladen na individuální přístup a rozvíjení klíčových kompetencí (k učení, řešení problémů, komunikativní,občanské,sociální i personální).

Proč zvolit právě Dětskou skupinu Hrošíci?

Společným cílem nás všech je, aby se dítě cítilo šťastně a spokojeně, chodilo do školky rádo, získalo si kamarády a osvojilo si určité dovednosti a znalosti. Pracujeme v klidné atmosféře, nikdo se na nikoho nepovyšuje a nikdo nikoho neponižuje! Seznamuje děti,s tím že všichni nejsme stejní, máme mezi sebou kamarády z jiných zemí. Všichni se máme rádi a jsme spolu kamarádi. My je učíme česky a oni nás seznamují se svými tradicemi a zvyky.

Všem dětem se věnujeme na maximum, přitom individuální formou. U nás v dětské skupině se nikdy nenudíte a zažíváme spoustu zábavy a legrace. Hrajeme si, vyrábíme, zpíváme, tancujeme,učíme se básničky, písničky, objevujeme okolní svět a intenzivně se připravujeme na vstup do základní školy.

Každý den, pokud nám to počasí a ovzduší dovolí, chodíme do parku či na procházky po okolí. Při procházkách pozorujeme a objevujeme okolní svět. Poznáváme rostliny, živočichy a vše zajímavé okolo nás.

Milujeme knížky, ve školce jich máme mnoho. Čteme rádi a poté si pohádky zkoušíme i zahrát.

V naší dětské skupině máme svoje pravidla, režim i rituály. Prosíme rodiče o včasný příchod děti do dětské skupiny do 8.30,ať Vaše dětátko nepřijde o společné hry, přivítání se s kamarády a také společné činnosti, u kterých se všichni tolik nasmějeme.

Technické zázemí

Dětská skupina Hrošíci splňuje hygienické, bezpečnostní, technické parametry, které stanovují příslušné zákony a vyhlášky.

  • Schválení provozu - Hygienické stanice Hl. města Prahy
  • Zápis do evidence provozovatelů dětských skupin u MPSV
  • 1 x ročně BOZP, proškolení všech zaměstnanců MŠ
  • 1 x ročně požární revize + prevence
  • 1 x ročně kontrola osvětlení a elektrospotřebičů

Další revize a kontroly dle zákonných vyhlášek a norem.

Pojištění

Proti úrazům a škodám na majetku je Dětská skupina Hrošíci pojištěna u GENERALI ČESKÉ POJIŠŤOVNY.

Kontakt

Dětská skupina Hrošíci

areál Polikliniky Zahradní Město, 

Jabloňová 8, Praha 10 Záběhlice

www.skolkahrosik.cz

tel. : + 420 739 204 457

email: info@skolkahrosik.cz

Odpovědná osoba:

Mgr. Michaela Petráková

email: reditelka@skolkahrosik.cz

Provozovatel:

Klub Hrošíci, z.ú.

Na Slatince 3

Praha 10

adresa

sociální sítě

.

.

.

.

.