Náš tým

Mgr. Michaela Petráková - ředitelka a speciální pedagog           31886589_10211300231691790_8977777573417189376_n

 

 Michaela vystudovala střední pedagogickou školu v Praze. Po jejím absolvování pokračovala ve studiu Speciální pedagogiky na vysoké škole v Praze, nejprve v bakalářském a následně i v magisterské studiu, zaměřeném na psychologii a logopedii. Již při vysoké škole pracovala, jak ve státních tak i soukromých zařízeních. Jeden čas působila, jako ředitelka firmení školky Ministestva zahraničních věcí ČR. Po úspěšném složení závěrečných magisterských zkoušek, pracovala v poradenských zařízeních školních logopedů a psychologů.  Od roku 2014 má svoji soukromou speciálně pedagogickou praxi v Praze 10.

V roce 2018 se rozhodla založit soukromou školku Hrošík s cílem komplexního rozvoje dětí. Velký důraz je kladen na jazykovou výchovu dětí, jejich správný řečový vývoj a předškolní přípravu!

Michaela bude ve školce působit, jako speciální pedagog, zvláštní péči bude věnovat logopedické prevenci, následné jazykové edukaci a reedukaci či předškolní přípravě!

 

 

 

Jana Petráková - zástupkyně ředitelky, vedoucí pedagog - dětská zdravotní sestřička

 

Jana vystudovala střední zdravotní školu se zaměřením - dětská sestra. Po absolvování střední zdravotní školy , nastoupila jako dětská zdravotní sestra na dětskou chirurgickou kliniku FTN v Praze. Na dětské chirurgii a traumatologii pracovala několik let. Poté působila,  jako dětská sestra ve státních jeslích v  Praze 10. Po mateřské dovolené pracovala jako soukromá chůva.

Jana má 2 dospělé děti a 2 úžasné vnučky:-)16003144_1808051919412074_6164948635369799191_n

 

Ve školce působí, jako zástupce ředitele , vedoucí pedagog - zdravotní sestřička. Ve školce bude vést výtvarný kroužek:-)

  

Další perosnál bude upřesněn:

adresa

sociální sítě

.

.

.

.

.