Kroužky, solná jeskyně

Předškolní příprava

  • Naše dětská skupina se zaměřujeme, na správnou předškolní přípravu Vašich dětí. Našim cílem je připravit Vaše dítě, co nejlépe na vstup do základní školy. V rámci předškolní přípravy se zaměřujeme na všechny oblasti, které je nutné rozvinout, aby si dítě bez problémů osvojilo školní dovednosti. Velký důraz klademe na řeč, správné vyjadřování, grafomotoriku, správný úchop tužky, rozvoj zrakového vnímání, zrakovou diferenciaci, zrakovou analýzu a syntézu, rozvoj fonematického sluchu, sluchovou analýzu a syntézu, rozvoj předmatematických schopností,prostorové a časo -prostorové orientaci, rozvoj paměti, apod..
  • Vše probíhá zábavnou formou v přátelské atmosféře
  • Předškolní příprava probíhá 1 -2 x týdně v prostorách dětské skupiny 
  • Možno individuální i skupinovou formou (dle zájmu rodičů)
  • Předškolní příprava probíhá pod vedením zkušeného speciálního pedagoga Mgr.Michaely Petrákové , která se též  věnuje předškolní přípravě dětí na prestižní soukromé základní školy – PORG, OPEN GATE,apod.. Úspěšnost přijetí takto připravovaných dětí činí doposud 100%.

 

 

 

 

adresa

sociální sítě

.

.

.

.

.