Kroužky

Logopedie

  • Logopedie bude zahájená logopedickým screeningem, na základě kterého bude rodičům doporučena další péče. Logopedický screening je určen pro děti od 3. let věku.
  • Logopedie bude probíhat pravidelně 1 – 2 x týdně (dle zájmu rodičů) v dopoledních hodinách v prostorách MŠ.
  • Vše probíhá zábavnou formou v příjemné a přátelské atmosféře
  • Rodiče budou pravidelně informování, jaké dělají jejich děti pokroky a budou odborně seznámeni s tím, jak s dětmi pracovat v domácím prostředí.
  • Logopedie probíhá pod odborným vedením Mgr. Michaely Petrákové (logoped a speciální pedagog)
  • V rámci každodenních aktivit je kladen velký důraz na jazykovou výchovu a správný řečový rozvoj!)

Předškolní příprava

  • Naše školka se zaměřujeme, na správnou předškolní přípravu Vašich dětí. Našim cílem je připravit Vaše dítě, co nejlépe na vstup do základní školy. V rámci předškolní přípravy se zaměřujeme na všechny oblasti, které je nutné rozvinout, aby si dítě bez problémů osvojilo školní dovednosti. Velký důraz klademe na řeč, správné vyjadřování, grafomotriku, správný úchop tužky, rozvoj zrakového vnímání, zrakovou diferenciaci, zrakovou analýzu a syntézu, rozvoj fonematického sluchu, sluchovou analýzu a syntézu, rozvoj předmatematických schopností,prostorové a časo -prostorové orientaci, rozvoj paměti, apod..
  • Vše probíhá zábavnou formou v přátelské atmosféře
  • Předškolní příprava probíhá 1 -2 x týdně v prostorách mateřské školy
  • Možno individuální i skupinovou formou (dle zájmu rodičů)
  • Předškolní příprava probíhá pod vedením zkušeného speciálního pedagoga Mgr.Michaely Petrákové , která se též  věnuje předškolní přípravě dětí na prestižní soukromé základní školy – PORG, OPEN GATE,apod.. Úspěšnost přijetí takto připravovaných dětí činí doposud 100%.

Výtvarný kroužek

  • Bude probíhat 1 x týdně v prostorách mateřské školy.
  • Děti se zábavnou formou budou seznamovat s různými výtvarnými technikami.
  • Vše probíhá zábavnou formou
  • Kroužek bude probíhat pod vedením Jany Petrákové

Flétnička

                - Bude probíhat 1 x týdně - v pátek v odpoledních hodinách, pod vedením kvalifikované hudebnice MgA.Miroslavy Bodor

               - cena 150 Kč/1 dítě/1 lekce

               - lekce se hradí dopředu vždy na 1 kalendářní měsíc.

První krůčky k hudbě:

               - Budou probíhat 1 x týdně - v pátek v odpoledních hodinách, pod vedením kvalifikované hudebnice MgA. Miroslavy Bodor

               - cena 150 Kč/ 1 dítě/1 lekce

                -lekce se hradí dopředu vždy na 1 kalendářní měsíc

Další kroužky:

 • Jóga pro děti ( v jednání)
 • Angličtina (v jednání)
 • Němčína (v jednání)

Kontaktujte nás

Školka Hrošík

Jabloňová 8

areál Polikliniky Zahradní Město

E: reditelka@skolkahrosik.cz

T: +420 607 875 630

sociální sítě

.

.

.

.

.

.