Jak se zapsat do Hrošíka?

 • Stačí napsat  e-mail na reditelka@skolkahrosik.cz či zavolat na telefonní číslo +420 607 875 630. Domluvíme si schůzku, prohlídnete si prostory školky, seznámíte se s pedagogickým sborem, nastavíme docházku a případné další aktivity a kroužky.
 • Přijímáme děti od 2 let věku
 • Zápis dítěte provádí ředitelka MŠ na žádost rodičů
 • Je-li volná kapacita, přijímáme děti i v průběhu školního roku
 • Upřednostňujeme celodenní docházku

Co potřebuje dítě do MŠ?

 • Bačkory
 • Oblečení do školky a na ven
 • Náhradní oblečení
 • kartáček na zuby a pastu (kartáček na zuby měnit po měsíci za nový)
 • Pyžamo
 • Oblíbenou hračku

Absence

Absence hlásit na telefonní čísle  + 420 735 510 513 do 8.30 aktuálního dne. Je-li dítě nemocné  1.den, má rodič právo na odebrání stravy do vlastní nádoby v době od 12.00 – 12.30

NEMOCNÉ DĚTI S INFEKCÍ NEBUDOU DO ŠKOLKY PŘIJMUTY!!!!!

PROVOZNÍ DOBA MŠ Hrošík  je od 7.30 do  17.00 ( je možné domluvit dřívější příchod cca od 6:30 a pozdější vyzvednutí dítěte,ale bude Vám účtován poplatek za hlídání ve výši 200 Kč/ za každou započatou hodinu.

Program

Program MŠ Hrošík:

7.30 - 8.30 - Příchod dětí do školky, volná hra

8.45 - 9.00 - Ranní kruh

9.00  -  9.15    -  Ranní cvičení

9.15  -  9.40    - Hygiena,  dopolední svačina

9.40  - 10.30   - Hygiena, hlavní řízenná činnost (VV,PV, HV, TV, DV,JV a LV, RV, ,apod..)

10.30 - 11.40  - Pobyt venku 

11.45              - Příchod z venku, hygiena

11.45- 12.10   - Oběd

12.15 - 12.30  - Vyzvedávání dětí po obědě

12.45 - 14.45  - Odpočinek na lůžku

14.45 - 15.00  - Hygiena, úklid 

15.00 -15.15   - Odpolední svačina

15.15 - 16.00  - Volné hry, odchod dětí domů

Měsíční vzdělávací plány

VZDĚLÁVACÍ PLÁN  ČERVEN 2020 „Hrošíci“ - příklad

 

   TÉMA :   „ TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

 

Oblasti:

Dítě a jeho tělo – Správné držení těla, koordinace, lokomoce a další polohy a pohyby těla, pohyb sladit s hudbou a rytmem, rozvoj jemné motoriky, postupovat dle pokynů a instrukcí. Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním, výtvarnými pomůckami a materiály, hudebními nástroji a běžnými pracovními pomůckami.

Dítě a psychika – Verbálně komunikovat mezi sebou, vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehnout, všímat si (nového, zaměněného a chybějícího..), apod.

Dítě a ten druhý – Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhými, navazovat a udržovat dětská přátelství.

Dítě a svět –   Osvojovat si dovednosti s pracovními předměty a pomůckami, rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod a upozorňovat na ně.

Dítě a společnost – Utváříme základní dětskou představu o pravidlech a chování, společenských normách, rozvoj praktických činností. Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé.

Podtémata :

1. týden:   MDD a Místo, kde žiju

2. týden:  Vítej, milé léto

3. týden:  Pojedu na dovolenou (dopravní prostředky, apod..)

4. týden: Ahoj, školko, těšíme se v září

 

 

Komunikační kruh:

 • Vítáme se, povídáme si, trénujeme pozdravy, opakujeme jména kamarádů, ranní říkadla, písničky seznámení s programem na konkrétní den. Opakujeme, co je za den, povídáme si, jaké je venku počasí, opakujeme dny v týdnu. Povídáme si, o prázdninách, dovolených, apod..
 • Opakování básniček a písniček, opakujeme dny v týdnu, roční období, povídáme si o počasí, apod.
 • Zpívání písniček s Orfovými hudebními nástroji, poslech dětských říkadel, rytmizace říkadel pomocí hudebních nástrojů.

Výtvarná a pracovní činnost:

 • Práce s prstovými barvami
 • Práce s lepidlem
 • Malujeme houbičkovou metodou
 • Trénujeme správné držení štětce
 • Trénujeme správné držení pastelky
 • Práce s barevnými papíry
 • Práce s modelínou
 • Práce s dřevěnými špachtlemi
 • Práce s temperovými barvami
 • Učíme se správnému úchopu nůžek
 • Výroba zvířátek
 • Výroba kytiček
 • Práce s gelovými barvami
 • Práce s vatou
 • apod.

Pohybová činnost:

 • Běhání
 • Chůze
 • Pochodování
 • Skákání snožmo
 • Skákání po jedné noze
 • Prolézaní tunelem
 • Prolézání obručí
 • Plazení po lavičce
 • Přeskakování
 • Trénujeme kop do míče
 • Trénujeme chytání míče
 • Běháme mezi překážkami
 • Trénujeme chůzi do schodu a ze schodu (střídáme nohy)
 • Cvičíme za doprovodu hudby
 • Zdravotní cviky
 • Jízda na odrážedlech
 • Hra s míčkem (úchop a hod na cíl)
 • Správný úchop lžíce
 • Trénujeme chůzi za ruku (držení lana) při vycházce venku
 • Trénujeme kotrmelce

Básničky:

 • Houpací křesílko
 • Mašinka
 • Vláček
 • Letadlo
 • Autobus
 • Auto
 • Tygr
 • Lev

Písničky:

 • Pec nám spadla
 • Skákal pes přes oves
 • Prší, prší, jen se leje
 • Kočka leze dírou
 • Holka modrooká
 • Káčátka se batolí
 • Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko,
 • Myška tanečnice
 • Skáče žába po blátě
 • Brouk
 • apod.

      Tanečky:

 • Beruška
 • Popelář
 • Sloník Toník
 • Pingvinek
 • Pod dubem za dubem
 • Hej, hou..
 • Jede, jede mašinka
 • Měla babka ….
 • Šla Nanynka do zelí
 • Starý medvěd bručí
 • Na jaře, na jaře..

   Nové tanečky - nácvik:

 • Káčátka se batolí
 • Do rytmu se hýbej
 • Holky z naší školky

Dramatizace pohádky:

 • Bouda, budka..
 • O velké řepě..

Veršované pohádky:

 • Princeznička na bále
 • Perníková chaloupka
 • Paleček a jeho kamarádi
 • Polámal se mraveneček

                                                          BÁSNIČKY ČERVEN                                                    

 HOUPACÍ KŘESÍLKO

Na houpací křesílko,

Sed si vodník Česílko.

Každý večer při měsíčku,

houpe se tam u rybníčku.

.

DO POHÁDKY

Kouzelnými vrátky,

pospěš s námi do pohádky.

Všichni už se na nás ptají.

Tak už pojď –ať nečekají.

PRINCEZNIČKA NA BÁLE

Princeznička na bále,

poztrácela korále.

Její táta mocný král,

Honzíka si zavolal:

Honzíku, máš na mále,

přines nám ty korále.

Honzík běžel za horu,

vykopal tam bramboru.

Vysypal je před krále:

Nesu Vám ty korále,

Větší už tam neměli,

Ty už snědli v neděli.

 

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Odkud ten náš holub, letí?

Letím z lesa, milé děti.

Vrkú, vrkú, vrkú.

Cos tam viděl holoubku?

Perníkovou chaloupku u černého smrku.

Viděls také Mařenku?

Jak pak by ne holenku!

Viděl jsem jí s Jeníkem,

krmily se perníkem!

 A když z okna na zahradu,

vystrčila baba bradu,

nebalili se , holoubku?

Kdepak, zamkli chaloupku na cukrový klíč

A už byli pryč!

PALEČEK A JEHO KAMARÁDI

Mámo, usmaž kobližky!

Až mi dojdeš na šišky,

nemám už čím topit, synku,

dělej něco pro maminku!

V lese bum, bum, bum,

šiška jako dům,

Za ní druhá, po ní třetí,

z vysokého stromu letí.

Paleček je dávno v lese,

sám však šišku neunese.

Jde okolo školáček,

jménem Ukazováček.

Okoukne jí, pak se sehne,

ale šiškou ani nehne.

Zavoláme Prostředníčka:

Prostředníčku pomoz nám!

Chlapečkovi zrudla líčka,

Nadarmo se namáhám!

Zavoláme Prsteníčka:

Prsteníčku pomoz nám:

Chlapečkovi zrudla líčka,

Šiška dělá drahoty!

Zavoláme na Malíčka:

Pojď Malíčku, pomoz nám!

Malíček je chytrá hlava,

kamarádům rady dává:

Čekejte, až zavolám!

Tak teď! Hej rup! Už jí nesem,

vracejí se domu lesem,

máma jim dá za šišku,

cukrovanou kobližku.

POLÁMAL SE MRAVENEČEK

Polámal se mraveneček,
ví to celá obora,
o půlnoci zavolali
mravenčího doktora.

Doktor klepe na srdíčko,
potom píše recepis,
třikrát denně prášek cukru,
bude chlapík jako rys.

Dali prášku podle rady,
mraveneček stůně dál,
celý den byl jako v ohni,
celou noc jim proplakal.

Čtyři stáli u postýlky,
pátý těšil neplakej,
pofoukám ti na bolístku,
do rána ti bude hej.

Pofoukal mu na bolístku,
pohladil ho po čele,
hop a zdravý mraveneček
ráno skáče z postele.

 

MAŠINA

Jede, jede mašina,

z Pardubic až do Zlína.

S radostí a kuráží,

míjí všechna nádraží.

VLÁČEK

Jede vláček po kraji,

děti z okna mávají.

Do Kolína jedou,

s babičkou a dědou.

 

LETADLO

To je prima den,

dnes poletím letadlem.

Poletím až do Afriky,

natrhám tam sladké fíky.

AUTOBUS

Autobus, autobus, přejel ve vsi hejno hus.

Přejel ve vsi, hejno husí,

Teď to někdo platit musí.

Autobus, autobus, bude platit sedm hus.

CO PLATÍ NA NAŠE AUTO

Vzhůru autem na výlet,

objedeme celý svět.

Táta řídí, domlouvá mu,

nezlob nebo nechám řídit mámu!

TYGR

Tygr vstává z postele,

pěkně si jí ustele.

A pak cvičí rozcvičku,

tygří pozdrav sluníčku.

Hopla, hop, dupy , dup,

tygr běží na nákup.

A pak s mámou tygřicí,

Sype kaši skořicí.

LEV

Jaký by to lev byl král,

kdyby zubaře se bál.

Bez špičáků bez stoliček,

byl by to jen směšný lvíček.

adresa

sociální sítě

.

.

.

.

.