Jak se zapsat do Hrošíka?

 • Stačí napsat  e-mail na reditelka@skolkahrosik.cz či zavolat na telefonní číslo +420 607 875 630. Domluvíme si schůzku, prohlídnete si prostory školky, seznámíte se s pedagogickým sborem, nastavíme docházku a případné další aktivity a kroužky.
 • Přijímáme děti od 2 let věku
 • Zápis dítěte provádí ředitelka MŠ na žádost rodičů
 • Je-li volná kapacita, přijímáme děti i v průběhu školního roku
 • Upřednostňujeme celodenní docházku

Co potřebuje dítě do MŠ?

 • Bačkory
 • Oblečení do školky a na ven
 • Náhradní oblečení
 • kartáček na zuby a pastu (kartáček na zuby měnit po měsíci za nový)
 • Pyžamo
 • Oblíbenou hračku

Absence

Absence hlásit na telefonní čísle  + 420 735 510 513 do 8.30 aktuálního dne. Je-li dítě nemocné  1.den, má rodič právo na odebrání stravy do vlastní nádoby v době od 12.00 – 12.30

NEMOCNÉ DĚTI S INFEKCÍ NEBUDOU DO ŠKOLKY PŘIJMUTY!!!!!

PROVOZNÍ DOBA MŠ Hrošík  je od 7.30 do  17.00 ( je možné domluvit dřívější příchod cca od 6:30 a pozdější vyzvednutí dítěte,ale bude Vám účtován poplatek za hlídání ve výši 200 Kč/ za každou započatou hodinu.

Program

Program MŠ Hrošík:

7.30 - 8.30 - Příchod dětí do školky, volná hra

8.45 - 9.00 - Ranní kruh

9.00  -  9.15    -  Ranní cvičení

9.15  -  9.40    - Hygiena,  dopolední svačina

9.40  - 10.30   - Hygiena, hlavní řízenná činnost (VV,PV, HV, TV, DV,JV a LV, RV, ,apod..)

10.30 - 11.40  - Pobyt venku 

11.45              - Příchod z venku, hygiena

11.45- 12.10   - Oběd

12.15 - 12.30  - Vyzvedávání dětí po obědě

12.45 - 14.45  - Odpočinek na lůžku

14.45 - 15.00  - Hygiena, úklid 

15.00 -15.15   - Odpolední svačina

15.15 - 16.00  - Volné hry, odchod dětí domů

Měsíční vzdělávací plány

 VZDĚLÁVACÍ PLÁN 

„ÚNOR  2020“

 

TÉMA :      ZIMNÍ HRY A SPORTY

 

Oblasti:

Dítě a jeho tělo – Mít povědomí o zdraví a bezpečí, chováme se k sobě ohleduplně, apod.

Dítě a psychika – Projevujeme zájem o knížky, učíme se náslech krátké říkanky, pohádky, posloucháme hudbu, dramatizace veršovaných pohádek

Dítě a ten druhý – Začínáme si uvědomovat práva ve vztahu k sobě a druhému, učíme se respektovat sebe i kamarády

Dítě a svět – Seznamujeme se s věcmi a situacemi, které se vyskytují v našem okolí.

Dítě a společnost – Učíme se chovat zdvořile, přistupujeme tak k druhým lidem, k dospělým i k dětem, s úctou, vážíme si jejich práce a úsilí.

 

Podtémata :

 • Zimní hry a sporty aneb „Trénujeme na olympiádu“
 • Svátek svatého Valentýna , Když v zimě není sníh
 • Na řemesla
 • Masopust

  

Komunikační kruh:

 • Vítáme se, povídáme si, trénujeme pozdravy, opakujeme jména kamarádů, ranní říkadla, písničky seznámení s programem na konkrétní den. Opakujeme, co je za den, povídáme si, jaké je venku počasí, trénujeme pozdravy, děkování, apod..
 • Povídáme si s dětmi, co nás v únoru čeká. Připravujeme se na zimní olympiádu, svátek svatého Valentýna (budeme vyrábět „Valentýnky“), přibližujeme si řemesla a Masopust. V únoru nás také bude čekat karnevalJ
 • Společná výzdoba školky – zimní tématika

  

Výtvarná a pracovní činnost:

 • Práce s prstovými barvami
 • Práce s temperovými barvami
 • Práce s vodovými barvami
 • Práce s lepidlem
 • Práce s vatou
 • Práce s různými materiály
 • Malujeme houbičkovou metodou
 • Trénujeme správné držení štětce
 • Trénujeme správné držení pastelky
 • Práce s barevnými papíry
 • Práce s modelínou
 • Práce s temperovými barvami
 • Učíme se správnému úchopu nůžek

 

Pohybová činnost:

 • Běhání
 • Chůze
 • Pochodování
 • Skákání snožmo
 • Skákání po jedné noze
 • Přeskakování překážek
 • Prolézaní tunelem
 • Prolézání obručí
 • Trénujeme chůzi do schodu a ze schodu (střídáme nohy)
 • Cvičíme za doprovodu hudby
 • Zdravotní cviky
 • Jízda na odrážedlech
 • Hra s míčkem (úchop a hod na cíl)
 • Správný úchop lžíce

 

Básničky:

 • Sníh
 • Huboval vrabčák
 • Čepice a rukavice

 

Opakujeme básničky:

 • Brambora
 • Bublina
 • Letadlo
 • Afrika
 • Brouček
 • Vezmi žlutou tužku
 • Foukej, foukej, větříčku
 • Fouká, venku fouká
 • Listopad
 • Had
 • Sníh
 • Zima, zima , zimička
 • Bude zima, bude mráz
 • Sněhuláček panáček
 • Zlatá brána
 • Žába leze do bezu
 • apod

 

Tanečky:

 • Bu, bu, bu
 • Sněhuláci
 • Beruška
 • Popelář
 • Pod dubem za dubem
 • Myška tanečnice
 • Hej, hou, hej, hou…
 • Čáry, máry, ententyky
 • Pingvinek
 • Sloník Toník
 • Měla babka..
 • Šla Nanynka do zelí
 • Pásla ovečky
 • apod.

 

Nové písničky:

 • Šla Nanynka do zelí
 • Měla babka
 • Medvěd
 • Přišlo jaro do vsi
 • apod.

 

Opakujeme písně:

 • Pec nám spadla
 • Kočka leze dírou
 • Běží liška k táboru
 • Starý medvěd
 • Pekař peče housky
 • Dešťové kapičky
 • Holka modrooká
 • apod..

 

     Veršované pohádky :

 • Princeznička na bále
 • Perníková chaloupka
 • Paleček

 

                                AKCE V ÚNORU 2020  

V týdnu od, 24.2.2020, budeme s dětmi slavit ve školce Masopust a bude probíhat i Masopustní den ve školce spojený s karnevalem!!

Termín konání bude upřesněn!! Prosíme rodiče o zajištění kostýmu a včasný příchod od 8.15 od prostor školky!! Velmi děkujeme za spolupráci!

 

BÁSNIČKY ÚNOR 2020

 

HUBOVAL VRABĆÁK

Huboval vrabčák na zimu, (tlesk, tlesk, tlesk)

škoda, že nemám peřinu. (dup, dup, dup)

Studí mě nohy, zebe mě nos (tlesk,tlesk, tlesk)

protože skáču v zimě bos (dup, dup, dup)

 

SNÍH

Sníh se sype na zahrady, sněhuláky, máme tady,

tú,tú,tú, zima už je tu.

 

ČEPICE A RUKAVICE

Čepice mi hodně sluší,

Schovává mi obě uši.

K čepici mám rukavice,

Kdyby přišla fujavice.

PRINCEZNIČKA NA BÁLE

Princeznička na bále,

poztrácela korále.

Její táta mocný král,

Honzíka si zavolal:

Honzíku, máš na mále,

přines nám ty korále.

Honzík běžel za horu,

vykopal tam bramboru.

Vysypal je před krále:

Nesu Vám ty korále,

Větší už tam neměli,

Ty už snědli v neděli.

 

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Odkud ten náš holub, letí?

Letím z lesa, milé děti.

Vrkú, vrkú, vrkú.

Cos tam viděl holoubku?

Perníkovou chaloupku u černého smrku.

Viděls také Mařenku?

Jak pak by ne holenku!

Viděl jsem jí s Jeníkem,

krmily se perníkem!

A když z okna na zahradu,

vystrčila baba bradu,

nebalili se , holoubku?

Kdepak, zamkli chaloupku na cukrový klíč

A už byli pryč!

 

PALEČEK A JEHO KAMARÁDI

Mámo, usmaž kobližky!

Až mi dojdeš na šišky,

nemám už čím topit, synku,

dělej něco pro maminku!

V lese bum, bum, bum,

šiška jako dům,

Za ní druhá, po ní třetí,

z vysokého stromu letí.

Paleček je dávno v lese,

sám však šišku neunese.

Jde okolo školáček,

jménem Ukazováček.

Okoukne jí, pak se sehne,

ale šiškou ani nehne.

Zavoláme Prostředníčka:

Prostředníčku pomoz nám!

Chlapečkovi zrudla líčka,

Nadarmo se namáhám!

Zavoláme Prsteníčka:

Prsteníčku pomoz nám:

Chlapečkovi zrudla líčka,

Šiška dělá drahoty!

Zavoláme na Malíčka:

Pojď Malíčku, pomoz nám!

Malíček je chytrá hlava,

kamarádům rady dává:

Čekejte, až zavolám!

Tak teď! Hej rup! Už jí nesem,

vracejí se domu lesem,

máma jim dá za šišku,

cukrovanou kobližku.

 

adresa

sociální sítě

.

.

.

.

.