Jak se zapsat do Hrošíka?

 • Stačí napsat  e-mail na reditelka@skolkahrosik.cz či zavolat na telefonní číslo +420 607 875 630. Domluvíme si schůzku, prohlídnete si prostory školky, seznámíte se s pedagogickým sborem, nastavíme docházku a případné další aktivity a kroužky.
 • Přijímáme děti od 2 let věku
 • Zápis dítěte provádí ředitelka MŠ na žádost rodičů
 • Je-li volná kapacita, přijímáme děti i v průběhu školního roku
 • Upřednostňujeme celodenní docházku

Co potřebuje dítě do MŠ?

 • Bačkory
 • Oblečení do školky a na ven
 • Náhradní oblečení
 • kartáček na zuby a pastu (kartáček na zuby měnit po měsíci za nový)
 • Pyžamo
 • Oblíbenou hračku

Absence

Absence hlásit na telefonní čísle  + 420 735 510 513 do 8.30 aktuálního dne. Je-li dítě nemocné  1.den, má rodič právo na odebrání stravy do vlastní nádoby v době od 12.00 – 12.30

NEMOCNÉ DĚTI S INFEKCÍ NEBUDOU DO ŠKOLKY PŘIJMUTY!!!!!

PROVOZNÍ DOBA MŠ Hrošík  je od 7.30 do  17.00 ( je možné domluvit dřívější příchod cca od 6:30 a pozdější vyzvednutí dítěte,ale bude Vám účtován poplatek za hlídání ve výši 200 Kč/ za každou započatou hodinu.

Program

Program MŠ Hrošík:

7.30 - 8.30 - Příchod dětí do školky, volná hra

8.45 - 9.00 - Ranní kruh

9.00  -  9.15    -  Ranní cvičení

9.15  -  9.40    - Hygiena,  dopolední svačina

9.40  - 10.30   - Hygiena, hlavní řízenná činnost (VV,PV, HV, TV, DV,JV a LV, RV, ,apod..)

10.30 - 11.40  - Pobyt venku 

11.45              - Příchod z venku, hygiena

11.45- 12.10   - Oběd

12.15 - 12.30  - Vyzvedávání dětí po obědě

12.45 - 14.45  - Odpočinek na lůžku

14.45 - 15.00  - Hygiena, úklid 

15.00 -15.15   - Odpolední svačina

15.15 - 16.00  - Volné hry, odchod dětí domů

Měsíční vzdělávací plány

VZDĚLÁVACÍ PLÁN 

„ZÁŘÍ  2020“

TÉMA :   „ KDO VŠECHNO PŘIŠEL DO ŠKOLKY“

Oblasti:

Dítě a jeho tělo – Mít povědomí o zdraví a bezpečí, chováme se k sobě ohleduplně, apod.

Dítě a psychika – Projevujeme zájem o knížky, učíme se náslech krátké říkanky, pohádky, posloucháme hudbu, apod.

Dítě a ten druhý – Začínáme si uvědomovat práva ve vztahu k sobě a druhému, učíme se respektovat sebe i kamarády

Dítě a svět – Seznamujeme se s věcmi a situacemi, které se vyskytují v našem okolí.

Dítě a společnost – Učíme se chovat zdvořile, přistupujeme tak k druhým lidem, k dospělým i k dětem, s úctou, vážíme si jejich práce a úsilí.

Podtémata :

 • Kdo všechno přišel do školky
 • Školka nás volá
 • Moji kamarádi
 • Tady jsem doma

Komunikační kruh:

 • Vítáme se, povídáme si, trénujeme pozdravy, opakujeme jména kamarádů, ranní říkadla, písničky seznámení s programem na konkrétní den. Opakujeme, co je za den, povídáme si, jaké je venku počasí, trénujeme pozdravy, děkování, apod..

 Výtvarná a pracovní činnost:

 • Práce s prstovými barvami
 • Práce s lepidlem
 • Práce s vatou
 • Malujeme houbičkovou metodou
 • Trénujeme správné držení štětce
 • Trénujeme správné držení pastelky
 • Práce s barevnými papíry
 • Práce s modelínou
 • Práce s temperovými barvami
 • Učíme se správnému úchopu nůžek

Pohybová činnost:

 • Běhání
 • Chůze
 • Pochodování
 • Skákání snožmo
 • Skákání po jedné noze
 • Prolézaní tunelem
 • Prolézání obručí
 • Trénujeme chůzi do schodu a ze schodu (střídáme nohy)
 • Cvičíme za doprovodu hudby
 • Zdravotní cviky
 • Jízda na odrážedlech
 • Hra s míčkem (úchop a hod na cíl)
 • Správný úchop lžíce

Básničky:

 • Dobrý den, dobrý den
 • Brambora
 • Bublina
 • Letadlo
 • Afrika
 • Brouček
 • Mraveneček
 • Žába leze po žebříku
 • Žába leze po bezu
 • Myšička
 • Bedly
 • Podzemní cestovatel
 • Medvídek v lese

Tanečky:

 • Beruška
 • Popelář
 • Pod dubem za dubem
 • Myška tanečnice
 • Měla babka ..
 • Tetka
 • Hej, hou..
 • Žabák
 • Pingvinek
 • Ouky, kouky
 • Do rytmu se hýbej
 • Hasiči
 • Apod.

Písničky:

 • Prší prší jen se leje
 • Pec nám spadla
 • Kočka leze dírou
 • Skákal pes
 • Holka modrooká
 • Travička zelená
 • Medvěd
 • Já mám koně
 • Kolo, kolo mlýnský
 • Pásla ovečky
 • apod..

BÁSNIČKY – ZÁŘÍ 2020

 

DOBRÝ DEN, DOBRÝ DEN

Dobrý den, dobrý den,

dneska máme , prima den.

Ruce máme na tlekání,

a nožičky na dupání.

Dobrý den, dobrý den,

dneska si to užijeme!

BRAMBORA

Koulela se ze dvora,

takhle velká brambora,

Neviděla, neslyšela,

že odněkud ze shora,

spadla na ní závora.

Kam koukáš, ty závoro,

na tebe ty bramboro,

Kdyby tudy projel vlak,

byl by z tebe bramborák.

BUBLINA

Pozor, velká novina,

přiletěla bublina.

Bublina se nafukuje,

letí, letí, poletuje.

Přiletěla nad náš dům,

udělala prásk a bum.

LETADLO

Letí, letí, letadlo,

Koho by to napadlo.

Vyletělo mezi mráčky,

Pozdravilo všechny ptáčky.

AFRIKA

Čáry,máry, ententýky.

poletíme do Afriky.

Podržte si čepiče,

Hop! a už jsme v Africe.

 

BROUČEK

Na paloučku brouček spinká,

zvoní mu tam konvalinka.

A jak dlouho zvonila,

tak nám broučka vzbudila.

MRAVENEČEK

Každé ráno na kopeček,

běží malý mraveneček.

Prosím, prosí, sluníčko,

pošimrej mě  na líčko!

I , ty malý popleto,

musíš počkat na léto!

 

ŽÁBA LEZE PO ŽEBŘÍKU

Žába leze po žebříku,

Natahuje elektriku.

Nejde to, nejde to,

Necháme to na léto!

ŽÁBA LEZE DO BEZU

Žába leze do bezu,

já tam za ní polezu.

Kudy ona tudy já,

budeme tam oba dva.

MYČIČKA

U nás doma ze spíšky,

voní sladké kobližky.

Pojď, myšičko k nám,

já Ti jeden dám.

BEDLY

V lese rostou bedly,

kousek vedle jedlí.

Stačí trošku deště

povyrostou ještě.

PODZEMNÍ CESTOVATEL

Copak se to tady děje?

krtek v zemi díru reje.

Hlasitě tu šramotí,

už nám leze naproti.

MEDVÍDEK V LESE

Medvídek si hraje v lese,

košík hříbků domů nese.

Celý den si hraje, skáče,

spěchá k mámě na koláče.

adresa

sociální sítě

.

.

.

.

.