Jak se zapsat do Hrošíka?

 • Stačí napsat  e-mail na reditelka@skolkahrosik.cz či zavolat na telefonní číslo +420 607 875 630. Domluvíme si schůzku, prohlídnete si prostory školky, seznámíte se s pedagogickým sborem, nastavíme docházku a případné další aktivity a kroužky.
 • Přijímáme děti od 2 let věku
 • Zápis dítěte provádí ředitelka MŠ na žádost rodičů
 • Je-li volná kapacita, přijímáme děti i v průběhu školního roku
 • Upřednostňujeme celodenní docházku

Co potřebuje dítě do MŠ?

 • Bačkory
 • Oblečení do školky a na ven
 • Náhradní oblečení
 • kartáček na zuby a pastu (kartáček na zuby měnit po měsíci za nový)
 • Pyžamo
 • Oblíbenou hračku

Absence

Absence hlásit na telefonní čísle  + 420 735 510 513 do 8.30 aktuálního dne. Je-li dítě nemocné  1.den, má rodič právo na odebrání stravy do vlastní nádoby v době od 12.00 – 12.30

NEMOCNÉ DĚTI S INFEKCÍ NEBUDOU DO ŠKOLKY PŘIJMUTY!!!!!

PROVOZNÍ DOBA MŠ Hrošík  je od 7.30 do  17.00 ( je možné domluvit dřívější příchod cca od 6:30 a pozdější vyzvednutí dítěte,ale bude Vám účtován poplatek za hlídání ve výši 200 Kč/ za každou započatou hodinu.

Program

Program MŠ Hrošík:

7.30 - 8.30 - Příchod dětí do školky, volná hra

8.45 - 9.00 - Ranní kruh

9.00  -  9.15    -  Ranní cvičení

9.15  -  9.40    - Hygiena,  dopolední svačina

9.40  - 10.30   - Hygiena, hlavní řízenná činnost (VV,PV, HV, TV, DV,JV a LV, RV, ,apod..)

10.30 - 11.40  - Pobyt venku 

11.45              - Příchod z venku, hygiena

11.45- 12.10   - Oběd

12.15 - 12.30  - Vyzvedávání dětí po obědě

12.45 - 14.45  - Odpočinek na lůžku

14.45 - 15.00  - Hygiena, úklid 

15.00 -15.15   - Odpolední svačina

15.15 - 16.00  - Volné hry, odchod dětí domů

Měsíční vzdělávací plány

VZDĚLÁVACÍ PLÁN

BŘEZEN 2021“

TÉMA : JARO ŤUKÁ NA DVEŘE

Oblasti:

Dítě a jeho tělo – Mít povědomí o zdraví a bezpečí, chováme se k sobě ohleduplně, apod.

Dítě a psychika – Projevujeme zájem o knížky, učíme se náslech krátké říkanky, pohádky, posloucháme hudbu, dramatizace veršovaných pohádek

Dítě a ten druhý – Začínáme si uvědomovat práva ve vztahu k sobě a druhému, učíme se respektovat sebe i kamarády

Dítě a svět – Seznamujeme se s věcmi a situacemi, které se vyskytují v našem okolí.

Dítě a společnost – Učíme se chovat zdvořile, přistupujeme tak k druhým lidem, k dospělým i k dětem, s úctou, vážíme si jejich práce a úsilí.

Podtémata :

 • Když jaro ťuká na dveře

 • Vítáme Tě jaro

 • Přišlo jaro do vsi

 • Hřej , sluníčko hřej

Komunikační kruh:

 • Vítáme se, povídáme si, trénujeme pozdravy, opakujeme jména kamarádů, ranní říkadla, písničky seznámení s programem na konkrétní den. Opakujeme, co je za den, povídáme si, jaké je venku počasí, trénujeme pozdravy, děkování, apod..

 • Povídáme si s dětmi, co nás v březnu čeká. Pomalu se loučíme se zimou a budeme se připravovat na jaro

 • Charakteristické znaky zimy x charakteristické znaky jara

 • Společná výzdoba školky – jarní tématika

 

Výtvarná a pracovní činnost:

 • Práce s prstovými barvami

 • Práce s temperovými barvami

 • Práce s vodovými barvami

 • Práce s lepidlem

 • Práce s vatou

 • Práce s různými materiály

 • Malujeme houbičkovou metodou

 • Trénujeme správné držení štětce

 • Trénujeme správné držení pastelky

 • Práce s barevnými papíry

 • Práce s modelínou

 • Práce s temperovými barvami

 • Učíme se správnému úchopu nůžek

 

Pohybová činnost:

 • Běhání

 • Chůze

 • Pochodování

 • Skákání snožmo

 • Skákání po jedné noze

 • Přeskakování překážek

 • Prolézaní tunelem

 • Prolézání obručí

 • Trénujeme chůzi do schodu a ze schodu (střídáme nohy)

 • Cvičíme za doprovodu hudby

 • Zdravotní cviky

 • Jízda na odrážedlech

 • Hra s míčkem (úchop a hod na cíl)

 • Správný úchop lžíce

 

Básničky:

 • Jaro

 • Huboval vrabčák na zimu

 • Přišlo jaro do vsi

 • Krtek

 • Do pohádky

 • Věneček

Opakujeme básničky:

 • Brambora

 • Bublina

 • Letadlo

 • Afrika

 • Brouček

 • Vezmi žlutou tužku

 • Foukej, foukej, větříčku

 • Fouká, venku fouká

 • Huboval vrabčak na zimu

 • Had

 • Sníh

 • Zima, zima , zimička

 • Bude zima, bude mráz

 • Sněhuláček panáček

 • Zlatá brána

 • Žába leze do bezu

 • apod

 

Tanečky

 • Bu, bu, bu

 • Jede, jede mašinka

 • Sněhuláci

 • Beruška

 • Popelář

 • Pod dubem za dubem

 • Myška tanečnice

 • Hej, hou, hej, hou…

 • Čáry, máry, ententyky

 • Pingvinek

 • Sloník Toník

 • Měla babka..

 • Šla Nanynka do zelí

 • Pásla ovečky

 • apod.

 

Nové písničky:

 • Přišlo jaro do vsi

 • Káčátka se batolí

 • Sluníčko, sluníčko

 • apod.

 

 

 

Opakujeme písně:

 

 • Pec nám spadla

 • Kočka leze dírou

 • Běží liška k táboru

 • Starý medvěd

 • Pekař peče housky

 • Dešťové kapičky

 • Holka modrooká¨

 • Šla Nanynka do zelí

 • Měla babka

 • Já mám koně

 • apod..

 

 

Veršované pohádky :

 • Princeznička na bále

 • Perníková chaloupka

 • Polámal se mraveneček

 

BÁSNIČKY BŘEZEN 2020

 

JARO

Táta včera na venku,

našel první sneženku.

A hned vedle petrklíč,

zima už je pryč!

PŘIŠLO JARO DO VSI

Přišlo jaro do vsi,

kde jsi zimo, kde jsi.

Byla zima mezi náma,

ale už je za horama..

Hu, hu, hu, jaro už je TU!

KRTEK

Polez, krtku, z díry ven,

koukni, jak je krásný den!

Polez krtku, mezi nás,

Pospěš rychle už je čas!

DO POHÁDKY

Kouzelnými vrátky,

pospěš s námi do pohádky.

Všichni už se na nás ptají.

Tak už pojď –ať nečekají.

PRINCEZNIČKA NA BÁLE

Princeznička na bále,

poztrácela korále.

Její táta mocný král,

Honzíka si zavolal:

Honzíku, máš na mále,

přines nám ty korále.

Honzík běžel za horu,

vykopal tam bramboru.

Vysypal je před krále:

Nesu Vám ty korále,

Větší už tam neměli,

Ty už snědli v neděli.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Odkud ten náš holub, letí?

Letím z lesa, milé děti.

Vrkú, vrkú, vrkú.

Cos tam viděl holoubku?

Perníkovou chaloupku u černého smrku.

Viděls také Mařenku?

Jak pak by ne holenku!

Viděl jsem jí s Jeníkem,

krmily se perníkem!

A když z okna na zahradu,

vystrčila baba bradu,

nebalili se , holoubku?

Kdepak, zamkli chaloupku na cukrový klíč

A už byli pryč!

POLÁMAL SE MRAVENEČEK

Polámal se mraveneček,
ví to celá obora,
o půlnoci zavolali
mravenčího doktora.

Doktor klepe na srdíčko,
potom píše recepis,
třikrát denně prášek cukru,
bude chlapík jako rys.

Dali prášku podle rady,
mraveneček stůně dál,
celý den byl jako v ohni,
celou noc jim proplakal.

Čtyři stáli u postýlky,
pátý těšil neplakej,
pofoukám ti na bolístku,
do rána ti bude hej.

Pofoukal mu na bolístku,
pohladil ho po čele,
hop a zdravý mraveneček
ráno skáče z postele.

 

VZDĚLÁVACÍ PLÁN

ÚNOR 2021“

TÉMA : ZIMNÍ HRY A SPORTY

Oblasti:

Dítě a jeho tělo – Mít povědomí o zdraví a bezpečí, chováme se k sobě ohleduplně, apod.

Dítě a psychika – Projevujeme zájem o knížky, učíme se náslech krátké říkanky, pohádky, posloucháme hudbu, dramatizace veršovaných pohádek

Dítě a ten druhý – Začínáme si uvědomovat práva ve vztahu k sobě a druhému, učíme se respektovat sebe i kamarády

Dítě a svět – Seznamujeme se s věcmi a situacemi, které se vyskytují v našem okolí.

Dítě a společnost – Učíme se chovat zdvořile, přistupujeme tak k druhým lidem, k dospělým i k dětem, s úctou, vážíme si jejich práce a úsilí.

Podtémata :

 • Zimní hry a sporty aneb „Trénujeme na olympiádu“

 • Svátek svatého Valentýna , Když v zimě není sníh

 • Na řemesla

 • Masopust

Komunikační kruh:

 • Vítáme se, povídáme si, trénujeme pozdravy, opakujeme jména kamarádů, ranní říkadla, písničky seznámení s programem na konkrétní den. Opakujeme, co je za den, povídáme si, jaké je venku počasí, trénujeme pozdravy, děkování, apod..

 • Povídáme si s dětmi, co nás v únoru čeká. Připravujeme se na zimní olympiádu, svátek svatého Valentýna (budeme vyrábět „Valentýnky“), přibližujeme si řemesla a Masopust. V únoru nás také bude čekat karneval

 • Společná výzdoba školky – zimní tématika

 

Výtvarná a pracovní činnost:

 • Práce s prstovými barvami

 • Práce s temperovými barvami

 • Práce s vodovými barvami

 • Práce s lepidlem

 • Práce s vatou

 • Práce s různými materiály

 • Malujeme houbičkovou metodou

 • Trénujeme správné držení štětce

 • Trénujeme správné držení pastelky

 • Práce s barevnými papíry

 • Práce s modelínou

 • Práce s temperovými barvami

 • Učíme se správnému úchopu nůžek

 

Pohybová činnost:

 • Běhání

 • Chůze

 • Pochodování

 • Skákání snožmo

 • Skákání po jedné noze

 • Přeskakování překážek

 • Prolézaní tunelem

 • Prolézání obručí

 • Trénujeme chůzi do schodu a ze schodu (střídáme nohy)

 • Cvičíme za doprovodu hudby

 • Zdravotní cviky

 • Jízda na odrážedlech

 • Hra s míčkem (úchop a hod na cíl)

 • Správný úchop lžíce

 

Básničky:

 • Sníh

 • Huboval vrabčák

 • Čepice a rukavice

 • Padá , padá bíle z nebe

 • Sněhuláček

 • Čepice

 • Rukavice

 

Opakujeme básničky:

 • Brambora

 • Bublina

 • Letadlo

 • Afrika

 • Brouček

 • Vezmi žlutou tužku

 • Foukej, foukej, větříčku

 • Fouká, venku fouká

 • Had

 • Sníh

 • Zima, zima , zimička

 • Bude zima, bude mráz

 • Sněhuláček panáček

 • Zlatá brána

 • Žába leze do bezu

 • apod

 

Tanečky:

 • Bu, bu, bu

 • Sněhuláci

 • Beruška

 • Popelář

 • Pod dubem za dubem

 • Myška tanečnice

 • Hej, hou, hej, hou…

 • Čáry, máry, ententyky

 • Pingvinek

 • Sloník Toník

 • Měla babka..

 • Šla Nanynka do zelí

 • Pásla ovečky

 • apod..

 

Opakujeme písně:

 

 • Pec nám spadla

 • Kočka leze dírou

 • Běží liška k táboru

 • Starý medvěd

 • Pekař peče housky

 • Dešťové kapičky

 • Holka modrooká

 • apod..

Veršované pohádky :

 • Princeznička na bále

 • Perníková chaloupka

 

AKCE V ÚNORU 2021

V týdnu od 22.2.2021, budeme s dětmi slavit ve školce Masopust a bude probíhat i Masopustní den ve školce spojený s karnevalem!!

Termín konání bude upřesněn!! Prosíme rodiče o zajištění kostýmu a včasný příchod do

prostor školky!! Velmi děkujeme za spolupráci!

 

BÁSNIČKY ÚNOR 2021

HUBOVAL VRABĆÁK

Huboval vrabčák na zimu, (tlesk, tlesk, tlesk)

škoda, že nemám peřinu. (dup, dup, dup)

Studí mě nohy, zebe mě nos (tlesk,tlesk, tlesk)

protože skáču v zimě bos (dup, dup, dup)

 

SNÍH

Sníh se sype na zahrady, sněhuláky, máme tady,

tú,tú,tú, zima už je tu.

ČEPICE A RUKAVICE

Čepice mi hodně sluší,

Schovává mi obě uši.

K čepici mám rukavice,

Kdyby přišla fujavice.

SNĚHULÁČEK

Válím koule sem a tam,

na velikou , malou dám,

a ke kouli nos,

sedne si tam kos!

ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA

Zima, zima, zimička,

hazí bílá peříčka.

Děti si je chytají,

koule si z nich dělají!

RUKAVICE

Nasaďte si rukavice,

přijdou velké fujavice.

A na hlavy čepice,

ty nám přece sluší,.

Zahřejou nás velice,

nezmrznou nám uši!

BÍLÉ Z NEBE

Padá, padá, bíle z nebe,

když to chytí, tak to zebe.

Na dlani je chviličku,

hned se změní v kapičku.

PRINCEZNIČKA NA BÁLE

Princeznička na bále,

poztrácela korále.

Její táta mocný král,

Honzíka si zavolal:

Honzíku, máš na mále,

přines nám ty korále.

Honzík běžel za horu,

vykopal tam bramboru.

Vysypal je před krále:

Nesu Vám ty korále,

Větší už tam neměli,

Ty už snědli v neděli.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Odkud ten náš holub, letí?

Letím z lesa, milé děti.

Vrkú, vrkú, vrkú.

Cos tam viděl holoubku?

Perníkovou chaloupku u černého smrku.

Viděls také Mařenku?

Jak pak by ne holenku!

Viděl jsem jí s Jeníkem,

krmily se perníkem!

A když z okna na zahradu,

vystrčila baba bradu,

nebalili se , holoubku?

Kdepak, zamkli chaloupku na cukrový klíč

A už byli pryč!

 

adresa

sociální sítě

.

.

.

.

.