Jak se zapsat do Hrošíka?

 • Stačí napsat  e-mail na reditelka@skolkahrosik.cz či zavolat na telefonní číslo +420 607 875 630. Domluvíme si schůzku, prohlídnete si prostory školky, seznámíte se s pedagogickým sborem, nastavíme docházku a případné další aktivity a kroužky.
 • Přijímáme děti od 2 let věku
 • Zápis dítěte provádí ředitelka MŠ na žádost rodičů
 • Je-li volná kapacita, přijímáme děti i v průběhu školního roku
 • Upřednostňujeme celodenní docházku

Co potřebuje dítě do MŠ?

 • Bačkory
 • Oblečení do školky a na ven
 • Náhradní oblečení
 • kartáček na zuby a pastu (kartáček na zuby měnit po měsíci za nový)
 • Pyžamo
 • Oblíbenou hračku

Absence

Absence hlásit na telefonní čísle  + 420 735 510 513 do 8.30 aktuálního dne. Je-li dítě nemocné  1.den, má rodič právo na odebrání stravy do vlastní nádoby v době od 12.00 – 12.30

NEMOCNÉ DĚTI S INFEKCÍ NEBUDOU DO ŠKOLKY PŘIJMUTY!!!!!

PROVOZNÍ DOBA MŠ Hrošík  je od 7.30 do  17.00 ( je možné domluvit dřívější příchod cca od 6:30 a pozdější vyzvednutí dítěte,ale bude Vám účtován poplatek za hlídání ve výši 200 Kč/ za každou započatou hodinu.

Program

Program MŠ Hrošík:

7.30 - 8.30 - Příchod dětí do školky, volná hra

8.45 - 9.00 - Ranní kruh

9.00  -  9.15    -  Ranní cvičení

9.15  -  9.40    - Hygiena,  dopolední svačina

9.40  - 10.30   - Hygiena, hlavní řízenná činnost (VV,PV, HV, TV, DV,JV a LV, RV, ,apod..)

10.30 - 11.40  - Pobyt venku 

11.45              - Příchod z venku, hygiena

11.45- 12.10   - Oběd

12.15 - 12.30  - Vyzvedávání dětí po obědě

12.45 - 14.45  - Odpočinek na lůžku

14.45 - 15.00  - Hygiena, úklid 

15.00 -15.15   - Odpolední svačina

15.15 - 16.00  - Volné hry, odchod dětí domů

Měsíční vzdělávací plány

VZDĚLÁVACÍ  PLÁN 

„LISTOPAD  2020“

TÉMA :   „KDYŽ PADÁ LISTÍ “

Oblasti:

Dítě a jeho tělo – Mít povědomí o zdraví a bezpečí, chováme se k sobě ohleduplně, apod.

Dítě a psychika – Projevujeme zájem o knížky, učíme se náslech krátké říkanky, pohádky, posloucháme hudbu, apod.

Dítě a ten druhý – Začínáme si uvědomovat práva ve vztahu k sobě a druhému, učíme se respektovat sebe i kamarády

Dítě a svět – Seznamujeme se s věcmi a situacemi, které se vyskytují v našem okolí.

Dítě a společnost – Učíme se chovat zdvořile, přistupujeme tak k druhým lidem, k dospělým i k dětem, s úctou, vážíme si jejich práce a úsilí.

Podtémata :

 • Podzim ve školce
 • Když padá listí
 • Co umí déšť a vítr
 • Moje tělo a zdraví

Komunikační kruh:

 • Vítáme se, povídáme si, trénujeme pozdravy, opakujeme jména kamarádů, ranní říkadla, písničky seznámení s programem na konkrétní den. Opakujeme, co je za den, povídáme si, jaké je venku počasí, trénujeme pozdravy, děkování, apod.. Seznamujeme děti s ročními obdobími, charakteristické znaky podzimu (vítr, ochlazení, padá listí, barvy podzimu, nachlazení x prevence, apod..)

 Výtvarná a pracovní činnost:

 • Práce s prstovými barvami
 • Práce s lepidlem
 • Práce s vatou
 • Malujeme houbičkovou metodou
 • Trénujeme správné držení štětce
 • Trénujeme správné držení pastelky
 • Práce s barevnými papíry
 • Práce s modelínou
 • Práce s temperovými barvami
 • Učíme se správnému úchopu nůžek
 • Práce s přírodnímu materiály (listy, šišky, kaštany, žaludy, apod..)

Pohybová činnost:

 • Běhání
 • Chůze
 • Pochodování
 • Skákání snožmo
 • Skákání po jedné noze
 • Přeskakování překážek
 • Prolézaní tunelem
 • Prolézání obručí
 • Trénujeme chůzi do schodu a ze schodu (střídáme nohy)
 • Cvičíme za doprovodu hudby
 • Zdravotní cviky
 • Jízda na odrážedlech
 • Hra s míčkem (úchop a hod na cíl)
 • Správný úchop lžíce

Básničky -opakujeme:

 • Dobrý den, dobrý den
 • Brambora
 • Bublina
 • Letadlo
 • Afrika
 • Brouček
 • Vezmi žlutou tužku
 • Foukej, foukej, větříčku
 • Fouká, venku fouká
 • Listopad
 • Had
 • apod.

Nové básničky:

 • Listopad
 • Prší
 • Vítr
 • Listopade, listopade
 • Náš táta šel na houby
 •  

Tanečky:

 • Beruška
 • Popelář
 • Pod dubem za dubem
 • Myška tanečnice
 • Hej, hou, hej, hou…
 • Měla babka
 • Šla Nanynka do zelí
 • Bu, bu,bu
 • Sněhuláci
 • Hlava, ramena, kolena, palce
 • Ouky, kouky
 • Žabák
 • Pingvínek
 • Do rytmu se hýbej
 • Sloník Toník
 • Hasiči

Písničky:

 • Prší , prší jen se leje
 • Pec nám spadla
 • Kočka leze dírou
 • Běží liška k táboru
 • Starý medvěd
 • Pekař peče housky
 • Dešťové kapičky
 • Já mám koně
 • Cib, cib, cibulenka
 • Kalamajka
 • Nácvik vánočních koled

 

 

Akce školky:

Lampionový průvod pro děti v dopoledních hodinách- termín bude upřesněn, dle aktuální epidemiologické situace. Děkujeme za pochopení!

 

 

BÁSNIČKY – LISTOPAD 2020

 

DOBRÝ DEN, DOBRÝ DEN

Dobrý den, dobrý den,

dneska máme , prima den.

Ruce máme na tlekání,

a nožičky na dupání.

Dobrý den, dobrý den,

dneska si to užijeme!

BRAMBORA

Koulela se ze dvora,

takhle velká brambora,

Neviděla, neslyšela,

že odněkud ze shora,

spadla na ní závora.

Kam koukáš, ty závoro,

na tebe ty bramboro,

Kdyby tudy projel vlak,

byl by z tebe bramborák.

BUBLINA

Pozor, velká novina,

přiletěla bublina.

Bublina se nafukuje,

letí, letí, poletuje.

Přiletěla nad náš dům,

udělala prásk a bum.

LETADLO

Letí, letí, letadlo,

Koho by to napadlo.

Vyletělo mezi mráčky,

Pozdravilo všechny ptáčky.

AFRIKA

Čáry,máry, ententýky.

poletíme do Afriky.

Podržte si čepiče,

Hop! a už jsme v Africe.

HAD

Had leze z díry, vystrkuje kníry,

bába se ho lekla, na kolena klekla,

Ty se bábo nelekej, na kolena neklej.

Já jsem přeci hodný had, já mám všechny děti rád.

 

FOUKEJ, FOUKEJ, VĚTŔÍČKU

Foukej, foukej, větříčku,

shoď mi jednu hruštičku.

Shoď mi jednu nebo dvě,

budou sladké obě dvě.

FOUKÁ, VENKU  FOUKÁ

Fouká, venku fouká,

Haf se z boudy kouká.

Fanda volá na Hafa,

ať vstane a zahafá.

Haf volá, že nevstane,

až to foukat přestane.

LISTOPAD

Vítr přišel s listopadem,

všechno listí padá na zem.

Milé děti, těště se,

on nám zimu přinese!

PRŠÍ

Prší, prší, kapy, kap,

voda cáká, cáky, cák.

Prší, prší, celý den,

kdo se bojí, nesmí ven.

Vítr

Fouká vítr, fouká,

Potichu si brouká.

Zpívá stromům písničku,

Pochucáh jim hlavičku.

Listopade, listopade

Listopade, listopade,
už ti mlha slunce krade,
poslední list plachtí k zemi,
mráz přijíždí se sáněmi.

Táta náš šel na houby

Táta náš šel na houby,
jestli on tam zabloudí!

Nezabloudí, těšte se,
on Vám houby přinese.

adresa

sociální sítě

.

.

.

.

.