Jak se zapsat do Hrošíka?

 • Stačí napsat  e-mail na reditelka@skolkahrosik.cz či zavolat na telefonní číslo +420 607 875 630. Domluvíme si schůzku, prohlídnete si prostory školky, seznámíte se s pedagogickým sborem, nastavíme docházku a případné další aktivity a kroužky.
 • Přijímáme děti od 2 let věku
 • Zápis dítěte provádí ředitelka MŠ na žádost rodičů
 • Je-li volná kapacita, přijímáme děti i v průběhu školního roku
 • Upřednostňujeme celodenní docházku

Co potřebuje dítě do MŠ?

 • Bačkory
 • Oblečení do školky a na ven
 • Náhradní oblečení
 • kartáček na zuby a pastu ( kartáček na zuby měnit po měsíci za nový)
 • Pyžamo
 • Oblíbenou hračku

Absence

Absence hlásit na telefonní čísle  + 420 735 510 513 do 8.30 aktuálního dne. Je-li dítě nemocné  1.den, má rodič právo na odebrání stravy do vlastní nádoby v době od 12.00 – 12.30

NEMOCNÉ DĚTI S INFEKCÍ NEBUDOU DO ŠKOLKY PŘIJMUTY!!!!!

PROVOZNÍ DOBA MŠ Hrošík  je od 7.30 do  17.00 ( je možné domluvit dřívější příchod cca od 6:30 a pozdější vyzvednutí dítěte,ale bude Vám účtován poplatek za hlídání ve výši 200 Kč/ za každou započatou hodinu.

Program

Program MŠ Hrošík:

7.30 - 8.30 - Příchod dětí do školky, volná hra

8.45 - 9.00 - Ranní kruh

9.00- 9.15 - Ranní cvičení

9.15 - 9.40 - Hygiena,  dopolední svačina

9.40 - 10.30  - Hygiena, hlavní řízenná činnost (VV,PV, HV, TV, DV,JV a LV, RV, ,apod..)

10.30 - 11.40  - Pobyt venku 

11.45 - Příchod z venku, hygiena

11.45- 12.10 . Oběd

12.15 - 12.30 - Vyzvedávání dětí po obědě

12.45 - 14.45 -Odpočinek na lůžku

14.45-15.00 - Hygiena, úklid 

15.00 -15.15 - Odpolední svačina

15.15 - 17.00 - Volné hry, odchod dětí domů

Měsíční vzdělávací plány

VZDĚLÁVACÍ PLÁN  DUBEN 2019  „Hrošíci“

 

TÉMA :   „SVÁTKY JARA“

Oblasti:

Dítě a jeho tělo – Správné držení těla, koordinace, lokomoce a další polohy a pohyby těla, pohyb sladit s hudbou a rytmem, rozvoj jemné motoriky, postupovat dle pokynů a instrukcí.

Dítě a psychika – Verbálně komunikovat mezi sebou.

Dítě a ten druhý – Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhými, navazovat a udržovat dětská přátelství

Dítě a svět –   Osvojovat si dovednosti s pracovními předměty a pomůckami

Dítě a společnost – Utváříme základní dětskou představu o pravidlech a chování, společenských normách, rozvoj praktických činností

Podtémata :

 • Svátky jara – „Velikonoce přicházejí“
 • Hody, hody doprovody
 • Jaro na zahradě / kytičky,zvířátka/
 • Domácí zvířátka a mláďátka /Čarodějnice

Komunikační kruh:

 • Vítáme se, povídáme si, trénujeme pozdravy, opakujeme jména kamarádů, ranní říkadla, písničky seznámení s programem na konkrétní den. Opakujeme, co je za den, povídáme si, jaké je venku počasí, opakujeme dny v týdnu. Povídáme si, jaké květiny, stromy, keře rostou venku, jaká se rodí mláďátka, jaké známe zvířátko a jak se jmenuje jeho mláďátko?
 • Seznamuje děti s jarními svátky (Velikonocemi, co jsou Velikonoce, tradice, zvyky, apod..)
 • Učíme se Velikonoční koledy, jarní básničky a písničky
 • Názorná ukázka – při procházkách či na obrázcích v knihách, encyklopediích, apod.
 • Opakování básniček a písniček, opakujeme dny v týdnu, roční období, povídáme si o počasí, apod.
 • Zpívání písniček s Orfovými hudebními nástroji, poslech dětských říkadel, rytmizace říkadel pomocí hudebních nástrojů.

Výtvarná a pracovní činnost:

 • Práce s prstovými barvami
 • Práce s lepidlem
 • Malujeme houbičkovou metodou
 • Trénujeme správné držení štětce
 • Trénujeme správné držení pastelky
 • Práce s barevnými papíry
 • Práce s modelínou
 • Práce s dřevěnými špachtlemi
 • Práce s temperovými barvami
 • Učíme se správnému úchopu nůžek
 • Práce se zeminou
 • Sázení semínek
 • Zdobení kraslic
 • Výroba zajíčku
 • Výroba kuřátek
 • Výroba slepiček
 • Vytváříme velikonoční dekorace
 • Zdobíme velikonoční perníčky
 • Výroba zvířátek
 • Výroba kytiček
 • Výroba čarodějnice

Pohybová činnost:

 • Běhání
 • Chůze
 • Pochodování
 • Skákání snožmo
 • Skákání po jedné noze
 • Prolézaní tunelem
 • Prolézání obručí
 • Plazení po lavičce
 • Přeskakování
 • Trénujeme kop do míče
 • Trénujeme chytání míče
 • Běháme mezi překážkami
 • Trénujeme chůzi do schodu a ze schodu (střídáme nohy)
 • Cvičíme za doprovodu hudby
 • Zdravotní cviky
 • Jízda na odrážedlech
 • Hra s míčkem (úchop a hod na cíl)
 • Správný úchop lžíce – (Hrošíčci)
 • Správný úchop vidličky – (Hrošíci)
 • Trénujeme chůzi za ruku (držení lana) při vycházce venku

Básničky:

 • Hody, hody doprovody
 • Velikonoční zajíček
 • Duben
 • Deštíček
 • Čarodějka

Písničky:

 • Pec nám spadla
 • Skákal pes přes oves
 • Prší, prší, jen se leje
 • Kočka leze dírou
 • Holka modrooká
 • Káčátka se batolí
 • Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko,
 • Myška tanečnice
 • Skáče žába po blátě

Výtvory (výtvarná a pracovní činnost)

 • Zajíčci
 • Kuřátka
 • Slepičky
 • Velikonoční vajíčka
 • Velikonoční dekorace
 • Sázení semínek
 • Práce se zeminou
 • Zdobení velikonočních perníčku
 • Výroba zvířátek, kytiček, apod
 • Výroba čarodějnic
 • Práce s papírem, barvami, lepidlem, zeminou, apod..

18.04.2019 – Ve školce „HROŠÍCI SLAVÍ VELIKONOCE“  – prosíme rodiče, aby děti dovedly do školky nejpozději do 8.15.  Děti čeká „Velikonoční dílna“ – zdobení velikonočních perníčku, výroba velikonoční dekorace, velikonoční nadílka, apod.

 Stazeny-soubor-6

 

BÁSNIČKY – DUBEN 2019

 

 

HODY, HODY, DOPROVODY

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný.

Nedáte –li malovaný,dejte alespoň bílý,

slepička Vám snese jiný.

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

Hody, hody, doprovody,

já jsem malý zajíček.

Utíkal jsem podle vody,

nesl kopu vajíček.

DUBEN

Sotva se hlásí duben,

vždy oznámí nám buben,                                                                                                                                   Stazeny-soubor-5

Že přišel s košem vajíček,

velikonoční zajíček.

 

DEŠTÍČEK

Padá , padá deštíček,

na veliký deštníček.

Padá, padá deštík,

na veliký deštník.

ČARODĚJKA

Letí, letí černý mrak,

ano,ano , je to tak.                                                                    

Stazeny-soubor-8

Čarodějka v černém hávu,

letí dneska na oslavu.

U ohně si poskočí,

dokola se zatočí.

Kontaktujte nás

Školka Hrošík

Jabloňová 8

areál Polikliniky Zahradní Město

E: reditelka@skolkahrosik.cz

T: +420 607 875 630

sociální sítě

.

.

.

.

.

.