Jak se zapsat do Hrošíka?

 • Stačí napsat  e-mail na reditelka@skolkahrosik.cz či zavolat na telefonní číslo +420 607 875 630. Domluvíme si schůzku, prohlídnete si prostory školky, seznámíte se s pedagogickým sborem, nastavíme docházku a případné další aktivity a kroužky.
 • Přijímáme děti od 2 let věku
 • Zápis dítěte provádí ředitelka MŠ na žádost rodičů
 • Je-li volná kapacita, přijímáme děti i v průběhu školního roku
 • Upřednostňujeme celodenní docházku

Co potřebuje dítě do MŠ?

 • Bačkory
 • Oblečení do školky a na ven
 • Náhradní oblečení
 • kartáček na zuby a pastu ( kartáček na zuby měnit po měsíci za nový)
 • Pyžamo
 • Oblíbenou hračku

Absence

Absence hlásit na telefonní čísle  + 420 735 510 513 do 8.30 aktuálního dne. Je-li dítě nemocné  1.den, má rodič právo na odebrání stravy do vlastní nádoby v době od 12.00 – 12.30

NEMOCNÉ DĚTI S INFEKCÍ NEBUDOU DO ŠKOLKY PŘIJMUTY!!!!!

PROVOZNÍ DOBA MŠ Hrošík  je od 7.30 do  17.00 ( je možné domluvit dřívější příchod cca od 6:30 a pozdější vyzvednutí dítěte,ale bude Vám účtován poplatek za hlídání ve výši 200 Kč/ za každou započatou hodinu.

Program

Program MŠ Hrošík:

7.30 - 8.30 - Příchod dětí do školky, volná hra

8.45 - 9.00 - Ranní kruh

9.00- 9.15 - Ranní cvičení

9.15 - 9.40 - Hygiena,  dopolední svačina

9.40 - 10.30  - Hygiena, hlavní řízenná činnost (VV,PV, HV, TV, DV,JV a LV, RV, ,apod..)

10.30 - 11.40  - Pobyt venku 

11.45 - Příchod z venku, hygiena

11.45- 12.10 . Oběd

12.15 - 12.30 - Vyzvedávání dětí po obědě

12.45 - 14.45 -Odpočinek na lůžku

14.45-15.00 - Hygiena, úklid 

15.00 -15.15 - Odpolední svačina

15.15 - 17.00 - Volné hry, odchod dětí domů

Měsíční vzdělávací plány

VZDĚLÁVACÍ PLÁN  ÚNOR 2019  „Hrošíci“ a Hrošíčci"

TÉMA :      ZIMNÍ HRY A SPORTY

Oblasti:

Dítě a jeho tělo – Mít povědomí o zdraví a bezpečí, chováme se k sobě ohleduplně, apod.

Dítě a psychika – Projevujeme zájem o knížky, učíme se náslech krátké říkanky, pohádky, posloucháme hudbu, sledujeme divadlo (27.2 plánováno divadélko v Soličce)

Dítě a ten druhý – Začínáme si uvědomovat práva ve vztahu k sobě a druhému, učíme se respektovat sebe i kamarády

Dítě a svět – Seznamujeme se s věcmi a situacemi, které se vyskytují v našem okolí.

Dítě a společnost – Učíme se chovat zdvořile, přistupujeme tak k druhým lidem, k dospělým i k dětem, s úctou, vážíme si jejich práce a úsilí.

Podtémata :

 • Zimní hry a sporty aneb „Trénujeme na olympiádu“
 • Svátek svatého Valentýna , Když v zimě není sníh
 • Na řemesla
 • Masopust

Komunikační kruh:

 • Vítáme se, povídáme si, trénujeme pozdravy, opakujeme jména kamarádů, ranní říkadla, písničky seznámení s programem na konkrétní den. S Hrošíky (děti 3-6 let) opakujeme, co je za den, povídáme si, jaké je venku počasí, opakujeme dny v týdnu, opakujeme číselnou řadu od 1 do 5, apod.

 Výtvarná a pracovní činnost:

 • Práce s prstovými barvami
 • Práce s lepidlem
 • Práce s vatou
 • Malujeme houbičkovou metodou
 • Trénujeme správné držení štětce
 • Trénujeme správné držení pastelky
 • Práce s barevnými papíry
 • Práce s modelínou
 • Práce se zmizíkem
 • Práce s temperovými barvami
 • Učíme se správnému úchopu nůžek

Pohybová činnost:

 • Běhání
 • Chůze
 • Pochodování
 • Skákání snožmo (Hrošíčci)
 • Skákání po jedné noze (Hrošíci)
 • Prolézaní tunelem
 • Prolézání obručí
 • Trénujeme chůzi do schodu a ze schodu (střídáme nohy)
 • Cvičíme za doprovodu hudby
 • Zdravotní cviky
 • Jízda na odrážedlech
 • Hra s míčkem (úchop a hod na cíl)
 • Správný úchop lžíce – (Hrošíčci)
 • Správný úchop vidličky – (Hrošíci)

Básničky:

 • Padá sníh
 • Zima, zima, zimička
 • Bílé zklamání
 • Sněhuláček panáček
 • Sněhuláček
 • Vrabčák

Písničky:

 • Medvěd v zimě
 • Přiletěla vrána
 • Pec nám spadla
 • Skákal pes přes oves
 • Prší, prší, jen se leje
 • Kočka leze dírou

Výtvory (výtvarná a pracovní činnost):

 • Sněhuláci – houbičková metoda
 • Výroba krmítek – houbičková metoda a lepení
 • Modelování – trénovaní jemné motoriky a tvarů – váleček a koule
 • Valentýnská přáníčka
 • Vyrábíme masky na „Masopust“
 • apod..

Básničky na ÚNOR:

Básničky MŠ Hrošík  –  Únor

 

PADÁ SNÍH  

Padá sníh,padá sníh,

pojedeme na saních,

pojedeme z kopce dolů,

narazíme na stodolu!

 

ZIMA,ZIMA,ZIMIČKA

Zima, zima, zimička,

hází bílá peříčka,

děti si je chytají,

koule si z nich dělají.

SNĚHULÁČEK PANÁČEK

Sněhuláček panáček,

má na hlavě plecháček,

místo očí uhlíky,

kabát na tři knoflíky.

Chodí, chodí, bos

a má takhle dlouhý nos!!!!

SNĚHULÁČEK

 

Válím koule sem a tam,

Na velikou, malou dám.

A ke kouli nos, sedne si tam kos.

 

VRABČÁK

 

Vrabčák skáče hop a hop,

přes louže i přes příkop.

Když zamrzne v zimě louže,

tak se po ní vrabčák klouže.

Informace, vzdělávací program

Kontaktujte nás

Školka Hrošík

Jabloňová 8

areál Polikliniky Zahradní Město

E: reditelka@skolkahrosik.cz

T: +420 607 875 630

sociální sítě

.

.

.

.

.

.