Jak se zapsat do Hrošíka?

 • Stačí napsat  e-mail na reditelka@skolkahrosik.cz či zavolat na telefonní číslo +420 607 875 630. Domluvíme si schůzku, prohlídnete si prostory školky, seznámíte se s pedagogickým sborem, nastavíme docházku a případné další aktivity a kroužky.
 • Přijímáme děti od 2 let věku
 • Zápis dítěte provádí ředitelka MŠ na žádost rodičů
 • Je-li volná kapacita, přijímáme děti i v průběhu školního roku
 • Upřednostňujeme celodenní docházku

Co potřebuje dítě do MŠ?

 • Bačkory
 • Oblečení do školky a na ven
 • Náhradní oblečení
 • kartáček na zuby a pastu ( kartáček na zuby měnit po měsíci za nový)
 • Pyžamo
 • Oblíbenou hračku

Absence

Absence hlásit na telefonní čísle  + 420 735 510 513 do 8.30 aktuálního dne. Je-li dítě nemocné  1.den, má rodič právo na odebrání stravy do vlastní nádoby v době od 12.00 – 12.30

NEMOCNÉ DĚTI S INFEKCÍ NEBUDOU DO ŠKOLKY PŘIJMUTY!!!!!

PROVOZNÍ DOBA MŠ Hrošík  je od 7.30 do  17.00 ( je možné domluvit dřívější příchod cca od 6:30 a pozdější vyzvednutí dítěte,ale bude Vám účtován poplatek za hlídání ve výši 200 Kč/ za každou započatou hodinu.

Program

Program MŠ Hrošík:

7.30 - 8.30 - Příchod dětí do školky, volná hra

8.45 - 9.00 - Ranní kruh

9.00- 9.15 - Ranní cvičení

9.15 - 9.40 - Hygiena,  dopolední svačina

9.40 - 10.30  - Hygiena, hlavní řízenná činnost (VV,PV, HV, TV, DV,JV a LV, RV, ,apod..)

10.30 - 11.40  - Pobyt venku 

11.45 - Příchod z venku, hygiena

11.45- 12.10 . Oběd

12.15 - 12.30 - Vyzvedávání dětí po obědě

12.45 - 14.45 -Odpočinek na lůžku

14.45-15.00 - Hygiena, úklid 

15.00 -15.15 - Odpolední svačina

15.15 - 17.00 - Volné hry, odchod dětí domů

Měsíční vzdělávací plány

VZDĚLÁVACÍ PLÁN  ČERVEN 2019  „Hrošíci“

 

TÉMA :   „ TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY“

Oblasti:

Dítě a jeho tělo – Správné držení těla, koordinace, lokomoce a další polohy a pohyby těla, pohyb sladit s hudbou a rytmem, rozvoj jemné motoriky, postupovat dle pokynů a instrukcí. Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním, výtvarnými pomůckami a materiály, hudebními nástroji a běžnými pracovními pomůckami.

Dítě a psychika – Verbálně komunikovat mezi sebou, vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehnout, všímat si (nového, zaměněného a chybějícího..), apod.

Dítě a ten druhý – Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhými, navazovat a udržovat dětská přátelství.

Dítě a svět –  Osvojovat si dovednosti s pracovními předměty a pomůckami, rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod a upozorňovat na ně.

Dítě a společnost – Utváříme základní dětskou představu o pravidlech a chování, společenských normách, rozvoj praktických činností. Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé.

Podtémata :

 • Místo, kde žiju
 • Vítej milé léto
 •  
 • Pojedu na dovolenou (dopravní prostředky, apod..)

 

 • Ahoj školko, těšíme se v září!!

Komunikační kruh:

 • Vítáme se, povídáme si, trénujeme pozdravy, opakujeme jména kamarádů, ranní říkadla, písničky seznámení s programem na konkrétní den. Opakujeme, co je za den, povídáme si, jaké je venku počasí, opakujeme dny v týdnu. Povídáme si o novém ročním období – létu...)
 • Charakteristické znaky léta
 • Rozdíl jaro x léto
 • Seznamujeme se s dopravními prostředky (jaká existují, jaké využíváme)
 • Povídáme si o prázdninách a dovolených, kam kdo asi pojedeJ
 • Opakování básniček a písniček, opakujeme dny v týdnu, roční období, povídáme si o počasí, apod.
 • Zpívání písniček s Orfovými hudebními nástroji, poslech dětských říkadel, rytmizace říkadel pomocí hudebních nástrojů.

Výtvarná a pracovní činnost:

 • Práce s prstovými barvami
 • Práce s lepidlem
 • Malujeme houbičkovou metodou
 • Trénujeme správné držení štětce
 • Trénujeme správné držení pastelky
 • Práce s barevnými papíry
 • Práce s modelínou
 • Práce s dřevěnými špachtlemi
 • Práce s temperovými barvami
 • Učíme se správnému úchopu nůžek
 • Výroba cizokrajných zvířátek
 • Výroba zvířátek
 • Výroba kytiček
 • Výroba dopravních prostředků
 • Práce s gelovými barvami
 • Práce s vatou
 • apod.

Pohybová činnost:

 • Běhání
 • Chůze
 • Pochodování
 • Skákání snožmo
 • Skákání po jedné noze
 • Prolézaní tunelem
 • Prolézání obručí
 • Plazení po lavičce
 • Přeskakování
 • Trénujeme kop do míče
 • Trénujeme chytání míče
 • Běháme mezi překážkami
 • Trénujeme chůzi do schodu a ze schodu (střídáme nohy)
 • Cvičíme za doprovodu hudby
 • Zdravotní cviky
 • Jízda na odrážedlech
 • Hra s míčkem (úchop a hod na cíl)
 • Správný úchop lžíce – (Hrošíčci)
 • Správný úchop vidličky – (Hrošíci)
 • Trénujeme chůzi za ruku (držení lana) při vycházce venku

Básničky:

 • Bublina
 • Letadlo
 • Mašina
 • Vláček
 • Tygrův den
 • Autobus
 • Co platí na naše auto
 • Lev

Písničky:

 • Pec nám spadla
 • Skákal pes přes oves
 • Prší, prší, jen se leje
 • Kočka leze dírou
 • Holka modrooká
 • Káčátka se batolí
 • Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko,
 • Myška tanečnice
 • Skáče žába po blátě
 • Beruško, půjč mi tečku

Výtvory (výtvarná a pracovní činnost)

 • Chobotnice
 • Mořští koníci
 • Zmrzliny
 • Žirafa
 • Lev
 • Opice
 • Plachetnice
 • Auto
 • Slunečnice
 • apod..

Tanečky:

 • Ptačí tanec – opakujeme
 • Beruško,  půjč mi tečku – opakujeme
 • Pod dubem za dubem – opakujeme
 • Popeláři – opakujeme
 • Pingvínek – nový taneček
 • apod.

                                                 BÁSNIČKY NA ČERVEN

MAŠINA

Jede, jede mašina,

z Pardubic až do Zlína.

S radostí a kuráží,

míjí všechna nádraží.

VLÁČEK

Jede vláček po kraji,

děti z okna mávají.

Do Kolína jedou,

s babičkou a dědou.

 

LETADLO

To je prima den,

dnes poletím letadlem.

Poletím až do Afriky,

natrhám tam sladké fíky.

AUTOBUS

Autobus, autobus, přejel ve vsi hejno hus.

Přejel ve vsi, hejno husí,

Teď to někdo platit musí.

Autobus, autobus, bude platit sedm hus.

CO PLATÍ NA NAŠE AUTO

Vzhůru autem na výlet,

objedeme celý svět.

Táta řídí, domlouvá mu,

nezlob nebo nechám řídit mámu!

TYGR

Tygr vstává z postele,

pěkně si jí ustele.

A pak cvičí rozcvičku,

tygří pozdrav sluníčku.

Hopla, hop, dupy , dup,

tygr běží na nákup.

A pak s mámou tygřicí,

Sype kaši skořicí.

BUBLINA

Pozor, velká novina,

Přiletěla bublina.

Bublina se nafukuje,

přitom pěkně poletuje.

Přiletěla nad náš dům,

Udělala prásk a bum.

LEV

Jaký by to lev byl král,

kdyby zubaře se bál.

Bez špičáků bez stoliček,

byl by to jen směšný lvíček.

Kontaktujte nás

Školka Hrošík

Jabloňová 8

areál Polikliniky Zahradní Město

E: reditelka@skolkahrosik.cz

T: +420 607 875 630

sociální sítě

.

.

.

.

.

.