Jak se zapsat do Hrošíka?

 • Stačí napsat  e-mail na reditelka@skolkahrosik.cz či zavolat na telefonní číslo +420 607 875 630. Domluvíme si schůzku, prohlídnete si prostory školky, seznámíte se s pedagogickým sborem, nastavíme docházku a případné další aktivity a kroužky.
 • Přijímáme děti od 2 let věku
 • Zápis dítěte provádí ředitelka MŠ na žádost rodičů
 • Je-li volná kapacita, přijímáme děti i v průběhu školního roku
 • Upřednostňujeme celodenní docházku

Co potřebuje dítě do MŠ?

 • Bačkory
 • Oblečení do školky a na ven
 • Náhradní oblečení
 • kartáček na zuby a pastu (kartáček na zuby měnit po měsíci za nový)
 • Pyžamo
 • Oblíbenou hračku

Absence

Absence hlásit na telefonní čísle  + 420 735 510 513 do 8.30 aktuálního dne. Je-li dítě nemocné  1.den, má rodič právo na odebrání stravy do vlastní nádoby v době od 12.00 – 12.30

NEMOCNÉ DĚTI S INFEKCÍ NEBUDOU DO ŠKOLKY PŘIJMUTY!!!!!

PROVOZNÍ DOBA MŠ Hrošík  je od 7.30 do  17.00 ( je možné domluvit dřívější příchod cca od 6:30 a pozdější vyzvednutí dítěte,ale bude Vám účtován poplatek za hlídání ve výši 200 Kč/ za každou započatou hodinu.

Program

Program MŠ Hrošík:

7.30 - 8.30 - Příchod dětí do školky, volná hra

8.45 - 9.00 - Ranní kruh

9.00  -  9.15    -  Ranní cvičení

9.15  -  9.40    - Hygiena,  dopolední svačina

9.40  - 10.30   - Hygiena, hlavní řízenná činnost (VV,PV, HV, TV, DV,JV a LV, RV, ,apod..)

10.30 - 11.40  - Pobyt venku 

11.45              - Příchod z venku, hygiena

11.45- 12.10   - Oběd

12.15 - 12.30  - Vyzvedávání dětí po obědě

12.45 - 14.45  - Odpočinek na lůžku

14.45 - 15.00  - Hygiena, úklid 

15.00 -15.15   - Odpolední svačina

15.15 - 17.00  - Volné hry, odchod dětí domů

Měsíční vzdělávací plány

 

VZDĚLÁVACÍ PLÁN 

„LEDEN  2020“

TÉMA :   „PANÍ ZIMA“

Oblasti:

Dítě a jeho tělo – Mít povědomí o zdraví a bezpečí, chováme se k sobě ohleduplně, apod.

Dítě a psychika – Projevujeme zájem o knížky, učíme se náslech krátké říkanky, pohádky, posloucháme hudbu, apod.

Dítě a ten druhý – Začínáme si uvědomovat práva ve vztahu k sobě a druhému, učíme se respektovat sebe i kamarády

Dítě a svět – Seznamujeme se s věcmi a situacemi, které se vyskytují v našem okolí.

Dítě a společnost – Učíme se chovat zdvořile, přistupujeme tak k druhým lidem, k dospělým i k dětem, s úctou, vážíme si jejich práce a úsilí.

Podtémata :

 • Vzpomínáme na Vánoce, slavíme svátek Tří králů
 • Paní zima se ujímá vlády
 • Zimní radovánky
 • Bude zima, bude mráz

Komunikační kruh:

 • Vítáme se, povídáme si, trénujeme pozdravy, opakujeme jména kamarádů, ranní říkadla, písničky seznámení s programem na konkrétní den. Opakujeme, co je za den, povídáme si, jaké je venku počasí, trénujeme pozdravy, děkování, apod..
 • Povídáme si s dětmi, jaké prožily Vánoce, co přinesl Ježíše, apod. .Přibližujeme si poselství Tří králů, přemýšlíme, jak uděláme radost druhým lidem. Myslíme na ostatní, obdarováváme kamarády, zvířátka, apod.
 • Společná výzdoba školky – zimní tématika

 

Výtvarná a pracovní činnost:

 • Práce s prstovými barvami
 • Práce s temperovými barvami
 • Práce s vodovými barvami
 • Práce s lepidlem
 • Práce s vatou
 • Práce s různými materiály
 • Malujeme houbičkovou metodou
 • Trénujeme správné držení štětce
 • Trénujeme správné držení pastelky
 • Práce s barevnými papíry
 • Práce s modelínou
 • Práce s temperovými barvami
 • Učíme se správnému úchopu nůžek

Pohybová činnost:

 • Běhání
 • Chůze
 • Pochodování
 • Skákání snožmo
 • Skákání po jedné noze
 • Přeskakování překážek
 • Prolézaní tunelem
 • Prolézání obručí
 • Trénujeme chůzi do schodu a ze schodu (střídáme nohy)
 • Cvičíme za doprovodu hudby
 • Zdravotní cviky
 • Jízda na odrážedlech
 • Hra s míčkem (úchop a hod na cíl)
 • Správný úchop lžíce

Básničky:

 • My tři králové
 • Bude zima , bude mráz
 • Sněhuláček panáček
 • Zima , zima zimička
 • Sníh
 • Huboval vrabčák
 • Čepice a rukavice

Opakujeme básničky:

 • Brambora
 • Bublina
 • Letadlo
 • Afrika
 • Brouček
 •  Vezmi žlutou tužku
 • Foukej, foukej, větříčku
 • Fouká, venku fouká
 • Listopad
 • Had

Tanečky:

 • Bu, bu, bu
 • Sněhuláci
 • Beruška
 • Popelář
 • Pod dubem za dubem
 • Myška tanečnice
 • Hej, hou, hej, hou…
 • Čáry, máry, ententyky
 • Pingvinek
 • Sloník Toník

Nové písničky:

 • Bude zima, bude mráz
 • My Tři králové

 

Opakujeme písně:

 • Pec nám spadla
 • Kočka leze dírou
 • Běží liška k táboru
 • Starý medvěd
 • Pekař peče housky
 • Dešťové kapičky
 • Holka modrooká
 • apod..

                                         BÁSNIČKY LEDEN 2020

 

HUBOVAL VRABĆÁK

Huboval vrabčák na zimu, (tlesk, tlesk, tlesk)

škoda, že nemám peřinu. (dup, dup, dup)

Studí mě nohy, zebe mě nos (tlesk,tlesk, tlesk)

protože skáču v zimě bos (dup, dup, dup)

ZIMA,ZIMA, ZIMIČKA

Zima, zima, zimička,

pouští bílá peříčka.

Děti si je chytají,

koule si z nich dělají.

SNÍH

Sníh se sype na zahrady, sněhuláky, máme tady,

tú,tú,tú, zima už je tu.

 

BUDE ZIMA,BUDE MRÁZ

Bude zima, bude mráz,

kam se ptáčku, kam schováš.

Schovám se já do bezu,

tam tu zimu přebudu.

SNĚHULÁČEK PANÁČEK

Sněhuláček panáček,

má na hlavě plecháček.

Místo očí uhlíky,

kabát na tři knoflíky.

Chodí, chodí bos,

a má takhle dlouhý nos!!!

ČEPICE A RUKAVICE

Čepice mi hodně sluší,

Schovává mi obě uši.

K čepici mám rukavice,

Kdyby přišla fujavice.

MY TŘI KRÁLOVÉ

My tři králové,jdeme k Vám,

štěstí, zdraví vynšujeme Vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,

my jsem  k Vám přišli z daleka.

 stažený soubor.jpg

 

adresa

sociální sítě

.

.

.

.

.