Ceník mateřské školky Hrošík - 2021

Měsíční celodenní docházka

4-6 let

 

5 x týdně celodenně (7.30-16.00)

8.100 Kč

4 v týdně celodenně (7.30 -16.00)

7.600 Kč

3 x týdně celodenně (7.30- 16.00)

6.900 Kč

 • Pestrý program pro děti
 • Vzdělávání dle školního vzdělávacího plánu
 • 1 x logopedie v ceně školného - pouze při docházce 5 x týdně
 • 1 x vstup do solné jeskyně v ceně školného – pouze při docházce 5 x týdně
 • 1 x předškolní příprava v ceně školného – pouze při docházce 5 x týdně
 • OBĚDY A SVAČINKY SE HRADÍ SAMOSTATNĚ - zajišťuje firma "Gastro Vondráček" s certifikací pro předškolní stravování

Měsíční polodenní docházka

4- 6 let

 

5 x týdně polodenně (7.30 – 12.30)

4.400 Kč

4 x týdně polodenně (7.30- 12.30)

4.000 Kč

3 x týdně polodenně ( 7.30 - 12.30)

3.600 Kč

 • Pestrý program pro děti
 • Vzdělávání dle školního vzdělávacího plánu
 • 1 x logopedie v ceně školného - pouze při docházce 5 x týdně
 • 1 x vstup do solné jeskyně v ceně školného – pouze při docházce 5 x týdně
 • 1 x předškolní příprava v ceně školného – pouze při docházce 5 x týdně
 • OBĚDY A SVAČINKY SE HRADÍ SAMOSTATNĚ - zajišťuje firma "Gastro Vondráček" - s certifikací pro předškolní stravování

Měsíční celodenní docházka

2 – 3 roky

 

5 x týdně celodenně ( 7.30 – 16.00)

9.100 Kč

4 x týdně celodenně (7.30 – 16.00)

8.600 Kč

3 x týdně celodenně (7.30 – 16.00)

8.100 Kč

 • Pestrý program pro děti
 • Vzdělávání dle upraveného vzdělávacího plánu, dle věku dětí
 • 1x vstup do solné jeskyně v ceně školného
 • 1 x rozvoj jazykových schopností pod vedením logopeda
 • OBĚDY A SVAČINKY SE HRADÍ SAMOSTATNĚ - zajišťuje firma "Gastro Vondráček" - s certifikací pro předškolní stravování

Měsíční polodenně docházka

2- 3 roky

 

5 x týdně polodenně ( 7.30-12.30)

5.000 Kč

4 x týdně polodenně (7.30 – 12.30)

4.600 Kč

3 x týdně polodenně (7.30 – 12.30)

4.200 Kč

 • Pestrý program pro děti
 • Vzdělávání dle upraveného vzdělávacího plánu, dle věku dětí
 • 1x zvýhodnění vstup do solné jeskyně
 • Rozvoj jazykových schopností a dovedností pod vedením logopeda za zvýhodněnou cenu
 • OBĚDY A SVAČINKY SE HRADÍ SAMOSTATNĚ - zajišťuje firma "Gastro Vondráček" s certifikací pro předškolní stravování

Platba za docházku je NEVRATNÁ. Vyjimkou je dlouhodobá nemoc, delší, jak 4 týdny, kdy je možné poskytnou slevu 50 % na platbu na příští měsíc.

Jsme mateřská školka bez dotací, veškeré provozní náklady jsou fixní. Při dlouhodobé absenci (letní prázdniny) se platí udržovací poplatek 30-40% ze školného.

V případě prodlení platby, garantujeme místo pro dítě následujících 5 dnů.

Mateřská škola si vyhrazuje právo ukončit docházku dítěte, pokud se u někoho vyskytnou projevy chování neslučitelné s pobytem v dětském kolektivu a rodiče nebudou tuto skutečnost řešit s lékařem či psychologem. Toto opatření je nutné pro zajištění bezpečnosti a zdravotního rozvoje ostatních dětí.

Školné je nutné uhradit k  25. dni předešlého měsíce. Platbu je možné provést bankovním převodem na č.ú 907040/5500. Pokud platba nebude připsaná ani do 5.dne daného měsíce, bez předchozí domluvy s ředitelkou školy, může být dítě z MŠ vyloučeno a za každý den prodlení Vám bude účtovaná sankce 500 Kč /den.

Pokud dítě včas neomluvíte, poběží Vám platba za stravu!

Náhrady od 09/2019 je vždy nutné vybrat do konce daného měsíce!!!!! Pokud náhrady do konce daného měsíce nevyberete, propadají!! Z provozních důvodů nelze převádět náhrady do dalších měsíců!!!! Děkujeme za pochopení!!!

Školné zahrnuje:

 • Činnost personálu – zdravotních sester, pedagogů, apod..
 • Náklady na provoz mateřské školky
 • Hygienické prostředky
 • Pitný režim dětí po celý den
 • Hračky a výtvarné pomůcky 
 • Hudebně-dramatickou výchovu
 • Pojištění, apod..

Školné nezahrnuje:

 • Stravné (svačiny a obědy) - zajišťuje firma "Gasto Vondráček" - s certifikací pro předškolní stravování
 • Vstupy do solné jeskyně
 • Vícečetné lekce logopedie
 • Vícečetné lekce předškolní přípravy
 • Logopedický screening
 • Oční screening
 • Psychologický screening
 • Jiné aktivity (divadlo, kino, výlety, oslava narozenin, apod..)

Odhlášení dítěte z mateřské školy:

Odhlásit dítě v průběhu školního roku je nutné písemnou formou s dvou měsíční výpovědní lhůtou!!!!

Pokud budete chtít opustit školku dříve, než je měsíční výpovědní lhůta, bude Vám účtovaná sankce ve výši 50 % Vašeho školného.

Výpovědní lhůta začíná 1. dnem následujícího měsíce.

STRAVNÉ:

 • SVAČINKY A OBĚDY SE HRADÍ SAMOSTATNĚ
 • Dovoz obědů zajišťuje: firma Gastro Vondráček s certifikací pro předškolní stravování 
 • Pitný režim po celý den je v ceně školného
 • Ovoce a zelenina po celý den
 • Nenutíme do jídla
 • Respektujeme návyky
 • Nošení vlastního jídla jen po předchozí domluvě!!

Ceny stravného:

 • Cena dopolední svačiny 24 Kč
 • Cena oběda  66 Kč
 • Cena odpolední svačiny 20 Kč
 • Platba stravného je nevratná, v případě nepřítomnosti dítěte je možno si svačiny a obědy vyzvednout,

Stravné je objednáváno na měsíc dopředu, v průběhu měsíce není možné stravné upravovat. 

PROVOZNI ŘÁD :

 • Je nutné dopředu nahlásit individuální zvláštnosti dětí : dieta, léky, pohybové omezení, apod..
 • DO MŠ SE NEPŘIJÍMAJÍ NEMOCNÉ DĚTI !!!!!!! (ani s rýmou!!!) Prosíme o dodržování!!! Berte prosím ohled na ostatní zdravé děti a personál! Předem děkujeme. O zaplacené dny nepřijdete, je možné je nahradit! Náhrady je nutné vyčerpat vždy za daný měsíc! Z provozních důvodů nelze převádět náhrady do dalších měsíců!!!!!
 • Každé dítě má v šatně náhradní přezůvky a oblečení, které zůstává ve školce a dítě ho má uložené ve svém boxíku i v šatně.
 • Pravidelné absence je nutné hlásit dopředu!
 • Mateřská škola si vyhrazuje právo ukončit docházku dítěte, pokud se u někoho vyskytnou projevy chování neslučitelné s pobytem v dětském kolektivu a rodiče nebudou tuto skutečnost řešit s lékařem či psychologem. Toto opatření je nutné pro zajištění bezpečnosti a zdravotního rozvoje ostatních dětí.

adresa

sociální sítě

.

.

.

.

.